Ngày: Tháng Mười Một 27, 2022

Bến Thuyền Hồ Na Hang

Tham Quan Hồ Na Hang Tuyên Quang Có Mất Vé

27 Tháng Mười Một, 2022

Một mảnh đất có bề dày lịch sử lâu đời, nơi Bác Hồ đã đặt chân đến và ở lại đầu tiên sau khi bôn ba ở nước ngoài 30 năm ròng rã. Tỉnh Tuyên Quang luôn tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc từ bao đời. Là nơi sinh sống […]

Read More