Tư vấn bí quyết tính mb bank tỷ giá chéo đơn giản nhất

Tư vấn bí quyết tính mb bank tỷ giá chéo đơn giản nhất (2)

Ngân hàng MB cùng với các ngân hàng thương mại trên cả nước đều áp dụng tỷ giá chéo khi giao dịch với khách hàng. Ty gia cheo mb là tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một đồng tiền thứ ba. Và nếu bạn chưa biết cách tính tỷ giá ngân hàng MB như thế nào, bài viết dưới đây sẽ tư vấn cụ thể nhất, giúp bạn có cách tính toán đơn giản nhất.

Cách 1: Xác định tỷ giá giữa hai đồng tiền định giá

Xác định tỷ giá ngân hàng mb giữa hai đồng tiền cũng ở vị trí đồng tiền định giá được xác định. Bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá. Cụ thể là nếu bạn muốn tính tỷ giá mua của khách hàng thì lấy tỷ giá bán của ngan hàng mb chia cho tỷ giá mua của ngân hàng. Và nếu muốn tính tỷ giá bán của khách hàng thì lấy tỷ giá mua của ngân hàng mb chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Công thức tính ty gia ngoai tem b chẳng hạn tỷ giá yết là VND/ USD và CNY/ USD, tỷ giá chéo VND/ CNY trong hai trường hợp mua và bán như sau:

  • Yết giá/ định giá = (yết giá/ USD) / (định giá/ USD)
  • VND/ USD = X /(X + VND )
    CNY/ USD = Y/(Y +C NY )

(Trong đó X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VNĐ

Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY)

Cách 2: Xác định tỷ giá mb giữa hai đồng tiền yết giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền nếu cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá được xác định bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá. Chẳng hạn như nếu bạn muốn tính tỷ giá mua của khách hàng thì lấy mb bank ty gia bán chia cho tỷ giá mua của ngân hàng, chia cho tỷ giá bán của ngân hàng. Nếu tỷ giá yết là USD/ CNY, tỷ giá chéo VND/ CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức:

  • Yết giá/ định giá = (USD)/ định giá / (USD/ yết giá)
  • USD/ VND = X /(X + VND )
  • USD/ CNY = Y/(Y +C NY )

(Trong đó X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VNĐ, Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY)

Cách 3: Xác định tỷ giá ngân hàng MB giữa hai đồng tiền yết giá và định giá

Xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền, trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác định bằng cách: Lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá. Cụ thể như sau: Nếu muốn tính tính tỷ giá mua của khách hàng thì lấy tỷ giá bán của ngân hàng mb nhân với tỷ giá bán của ngân hàng. Và nếu muốn tính tỷ giá bán của khách hàng thì lấy tỷ giá mua của ngân hàng mb nhân với tỷ giá mua của ngân hàng. Nếu tỷ giá yết là VND/ USD/ và USD/ CNY tỷ giá chéo trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức:

  • Yết giá trực tiếp/ định giá = (yết giá / USD)/ x (USD / định giá)
  • VND / USD = X /(X + VND )
  • USD/ CNY = Y/(Y +C NY )

(Trong đó X là tỷ giá mua và X + VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VNĐ, Y là tỷ giá mua và Y + CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY)

Trên đây là 3 cách tính tỷ giá ngân hàng mb đơn giản nhất hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công.