Đất nằm trong quy hoạch hà nội có được phép chuyển nhượng hay không?

Đất nằm trong quy hoạch hà nội có được phép chuyển nhượng hay không.

Các dự án quy hoạch là nền tảng cho sự phát triển của xã hội, định hướng của nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tương lai. Lựa chọn đầu tư sử dụng đất, chuyển nhượng đất cần dựa trên nền tảng thông tin quy hoạch để đánh giá và lựa chọn đầu tư an toàn, tránh phát sinh hay sai phạm. Nhiều người dân thiếu thông tin về chuyển nhượng đất quy hoạch gây khó khăn trong các hoạt động. Xác định thông tin qua bản đồ quy hoạch sẽ giúp công dân có nhận định chính xác. Xem bản đồ quy hoạch hà nội ở đâu? Là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và đất nằm trong quy hoạch thì chuyển nhượng và sử dụng như thế nào?

Tra cứu thông tin quy hoạch hà nội ở đâu?

Thông tin các dự án quy hoạch hà nội được sở quy hoạch, bộ tài nguyên môi trường và những cơ quan thực hiện phê duyệt – phải có trách nhiệm công khai cho công dân nắm rõ trực tiếp tại các đơn vị hành chính liên quan. Công dân hiện nay có khá nhiều địa chỉ và cách để tra cứu thông tin quy hoạch chính xác như:

  • Trực tiếp tra cứu thông tin dự án, bản đồ quy hoạch hà nội, quy hoạch sử dụng đất… tại cơ quan hành chính, có niêm yết rõ ràng trên bảng thông tin hoặc yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp.
  • Tra cứu thông tin trực tuyến tại cổng thông tin điện tử bộ tài nguyên môi trường, sở quy hoạch. Thông tin được niêm yếu trên website, phần tin tức hoặc các dự án quy hoạch. Người dùng có thể truy xuất bản đồ quy hoạch trực tiếp, miễn phí.
  • Nguồn online khác từ các website uy tín cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch miễn phí trên điện thoại. Ưu điểm: nguồn thông tin lớn, đã được xử lý, sắp xếp, giao diện dễ thao tác, thân thiện với người dùng. Nhược điểm: cần kiểm tra lại độ chính xác và chứng thực mức độ trùng lặp khi sử dụng cho hồ sơ.

Chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch như thế nào?

Đất nhà ở, đất dự án, đất đang nằm trong dự án quy hoạch nhưng chủ sở hữu lại muốn chuyển nhượng gây ra nhiều thắc mắc cho người dân. Theo quy định của luật đất đai 2013, đất nằm trong quy hoạch hà nội có nhu cầu chuyển nhượng nằm trong các trường hợp sau.

  • Trường hợp 1 – đất nằm trong quy hoạch đã được công bố hay chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ cấp huyện thì vẫn được tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất.
  • Trường hợp 2 – đất nằm trong quy hoạch đã được công khai và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện công bố, người sở hữu sẽ không được phép chuyển nhượng, xây mới nhà ở, sử dụng đất sai mục đích mà cần thu hồi theo kế hoạch.
  • Trường hợp khác, khi đất đã cung cấp thông tin kế hoạch sử dụng đất nhưng sau 3 năm không thu hồi và sử dụng đúng mục đích, cơ quan có thẩm quyền phải hủy bỏ và hiệu chỉnh thông tin quyền sử dụng đất ghi trong kế hoạch.

Bởi vậy, công dân cần xác định chính xác các thông tin quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận huyện tại hà nội để đưa ra quyết định đúng đắn. Thông tin chi tiết cho dự án được công khai tại ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc người dùng tra cứ thông tin trên phần mềm, cổng thông tin điện tử. Cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời với dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch hà nội uy tín.