Ngày: Tháng Một 9, 2018

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ÁO THUN

9 Tháng Một, 2018

Có những điều xuất phát từ những thứ bất ngờ, có những thứ được phát mình mà người tạo ra nó cũng không ngờ tới. Và chiếc áo thun cũng thế! Có lẽ trong chúng ta, chẳng ai có thể ngờ rằng, một chiếc áo chỉ có một cách mặc là phải tròng đầu qua, […]

Read More